PENGAGIHAN MODUL LINUS2.0 BAGI KEGUNAAN TAHUN 2015

PERHATIAN

GURU BESAR,
SEKOLAH - SEKOLAH RENDAH DAERAH PERAK TENGAH

Tuan / Puan,

merujuk kepada perkara di atas, pihak sekolah bolehlah mula mengambil modul - modul LINUS2.0 bagi kegunaan kelas tahun 2015.
Modul - modul yang tersedia untuk diambil ialah seperti berikut:

a) LITERASI BAHASA MALAYSIA (bagi murid sahaja)
                - Modul Asas 1
                - Modul Asas 2
                - Modul Asas 3
[Pegawai FasiLINUS LBM : Cik Salina dan Puan Nik Hasni]

b) NUMERASI (bagi murid sahaja)
                - Modul Asas 1
                - Modul Asas 2
                - Modul Asas 3
[Pegawai FasiLINUS NUM : Encik Ahmad Ridzuan dan Encik Mohd Syahril Nizar]

c) LITERASI BAHASA INGGERIS
                - Book 2 ( pupils' module only)
                - Book 3 ( teacher's and pupils' module)
[Pegawai FasiLINUS LBI : Puan Nurul Fitri dan Puan Hajah Shalina]

Ini supaya pihak sekolah boleh memberikan modul - modul tersebut kepada murid - murid TM berdasarkan keputusan Saringan 2 - 2014 dan dapat menjalankan PdP LINUS2.0 pada hari pertama persekolahan.

Terima kasih di atas kerjasama tuan / puan.

0 comments :